Töles (682'den sonra)

Töles (682'den sonra)

II. Gök-Türk Devletinin kuruluşuna katılıp bağlananlar arasında da Töles adı geçmektedir.
Buna göre Tölesler o zamanki merkezin doğusunda idiler [522].
Burada Töles adı yukarıda işaret edildiği gibi
genel bir ad değil belirli bir kabilenin adı olarak düşünülmektedir.
Bu yüzden ayrı başlık altına aldık.
Bilge Kagan'ın idaresine göre II. Gök-Türk Devleti tam anlamıyla teşekkül ettikten sonra
Töles ve Tarduş halkları düzenlenmiş,
yabgular onların üzerine idareci olarak gönderilmiştir [523].

Uygur Devletinin her alanda gerçek yükselticisi olan Bayan Çor,
Şine Usu Yazıtında kendi ağzından hakim olduğu boyları sayarken
Töleslerden başlamaktadır [524].

Kaynakça

522. BK (Bilge Kagan Yazıtı),G,13.
523. BK (Bilge Kagan Yazıtı),D,12.
524. Şine Usu,K,1.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 116,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl