Tu-po'lar

Tu-po'lar

Tu-po'lara aynı zamanda Tu-p'o da derler.
Onların toprakları kuzeyde Hsiao-hai ile, batıda Kırgızlar ile
güneyde Uygurlar ile sınırlıdır.
Üç boya ayrılmışlardır. Her biri kendini idare eder.
Onların geleneğinde yıl zaman yoktur. Otları toplayıp kulübe yaparlar.
Ziraati bilmezler. Topraklarında yüzlerce ot vardır.
Bunların kökünü toplayarak yemek yaparlar. Kuş, balık yabani hayvan yakalayıp yiyecek yaparlar.
Samur kürk ve geyik derisi elbiseleri vardır.

Yoksullar yakaladıkları kuşların tüyünü elbise yaparlar.
Evlenirken zenginler at sunar. Fakirler ise geyik derisi ile ot kökü verirler.

Ölüleri ağaç kutu ile dağın içine ya da ağaçların üzerine koyarlar.
Gömerken ağlayıp inlerler, bu gelenekleri Gök-Türklerle aynıdır.

Cezalandırma yoktur.
Mal çalanlar çaldıkları malın iki katını geri öderler.
Chen-kuan saltanat devresinin yirmi birinci yılında (648) Kurıkanların saraya gelmesi sebebiyle
onlar da elçi gönderip, Çin ile ilişki kurdular [526].

Kaynakça

526. TT (T'ung Tien) 1081a; HTS (Hsin T'ang shu) 217B, s. 6144; WHTK (Wen-hsien T'ung-k'ao) 2699a.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 116-117,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl