Shih-lo-er'lar

Shih-lo-er'lar

Shih-lo-er'lar, Sir Tarduşlar, Ta-ch'i gibi boylarla Altay Dağlarının güney eteklerinde
yaşıyorlardı. Bu boy da muhtemelen daha sonra Sir Tarduşlara katılmış olmalıdır [492].

Kaynakça

492. PS (Pei Shih) 99 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1880.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 111,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl