Ta-han

Ta-han

Ta-han'lar, Chü'lerin kuzeyinde otururlardı.
Çok koyun ve ata sahip oldukları vurgulanmıştır. İnsanları iri ve uzundur.
Chü'lerle birlikte Kırgızlarla, Chien-hai'ın (Kem Irmağı olabilir) kenarında otururlar.
Bunların hepsi eskiden gelmemişlerdi. 649-650'li yıllarda Çin sarayına samur ve at sundular.
Bazen bir kere tekrar Çin sarayına gittikleri ifade edilmiştir [494].

Kaynakça

494. HTS (Hsin T'ang shu) 217B, s. 6146.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 112,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl