To-lan-ke

To-lan-ke

Bu boy 647 yılından önce tarihi kaynaklarda görülmez.
Söz konusu tarihte Sir Tarduşların kurduğu siyasi gücün yıkılması üzerine ortaya çıktı.
Tola Irmağının kenarında yaşıyorlardı.
On bin iyi yetişmiş asker çıkarabiliyorlardı. Hiç bir zaman Çin ile temas kurmadıkları halde
bahsettiğimiz tarihten sonra T'ang imparatorluğu tarafından tanındılar.
Onların idarecisi (erkin) Mo (bey?) Uygurlarla birlikte Çin sarayına gitmiştir.
650 yılından sonra Doğu Gök-Türk ülkesinde yapılan teşkilatlanmada
Yen-jan Tao-tu-fu'luğu sınırları içinde yer aldılar.
Onların reisinin unvanı sağ büyük general idi.
O ölünce Sai-fu, büyük ilteber unvanıyla askeri valiliği devam ettirdi [521].

Kaynakça

521. TT (T'ung Tien) 1081a; WHTK (Wen-hsien T'ung-k'ao) 2699b; HTS (Hsin T'ang shu) 217B, s. 6142.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 115-116,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl