Saka

Saka

701 yılındaki Tonyukuk, İnel ve Bilge'nin batı seferinde Mançudlar,
Farslar (Tezik) ve Toharlarla birlikte zikredilirler ve Gök-Türklere tabi olduklarından bahis vardır [464].

Kaynakça

464. T (Tonyukuk Yazıtı), 45.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 99,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl