Sir (Altı Sir)

Sir (Altı Sir)

Sir Tarduşların meydana gelmesi
Hsie boyunun Yen-t'o'ları hakimiyetine alması ile karışmaları sonucu olmuştu.
Bu boy 627'den sonra kuvvelenip
Çin tarafından da tanınan bir kaganlık kurunca çok sayıda boy onlara bağlandı.
Bu boy birliği 647'de Sir Tarduşların Çinliler ve diğer boylar tarafından bozguna uğratılması ile dağıldı.
II. Gök-Türk Devleti döneminde hala özellikle Tola Irmağı tarafında oturan
boy grubu için bu ad kullanılmış olmalıdır.
Bilge Kagan tahta çıktığında tebasını sayarken'' Altı Sir, Dokuz Oğuz,
İki Ediz'' gibi boy guruplarının adlarından bahsetmektedir [468].
Tonyukuk yazıtında ise
beş yerde geçen Sir kelimesi hepsinde Türk Sir, Bodun,
Oğuz grubu gibi Tola Irmağı havalisinde yaşayan Sir grubu sonucunu ortaya çıkarmaktadır [469].

Kaynakça

468. BK (Bilge Kagan Yazıtı),D,1.
469. T (Tonyukuk Yazıtı),3,11,60,61,62.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 102-103,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl