Su-po

Su-po

Töles boylarından olan Su-po'lar,
Hami'nin batısında Yen-ch'i (Karaşar)'nin kuzeyinde Pai-shan'ın eteklerinde Ch'i-pi,
P'u-lo-chih, İ-shih, Na-ho, Wu-hu, Ho-ku, Ye-shih, Yü-ni-hu gibi boylarla birlikte yaşıyorlardı
ve yirmi bin kadar mükemmel asker çıkarabiliyorlardı [470].

Kaynakça

470. PS (Pei Shih) 99, s. 3303; SS (Suei Shu) 84 aynı yer.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 103,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl