Ssu-chie

Ssu-chie

İzgiller (Ssu-chie), 603 yılı dolaylarında
Tola Irmağı civarında yaşayan Töles boylarının urug olanlarındandır.
O esnada Meng-ch'en,T'u-ju-ho, Hun ve Hu-hsie gibi boylarla birlikte oturuyorlar
ve genel toplamda yirmi bin asker çıkarabiliyorlardı [471].
647 yılından sonra Çin'e bağlandılar.

Bundan sonra İzgiller, Sir Tarduşların yerinde görülürler.
Çok sayıda diğer Türk boyu gibi onlar da Çin ile temas kurabildiler
ve Çin eyalet teşkilatı tarzında teşkilatlandılar [472].

715 yılında Kapgan Kagan'ın ülkesi isyanlarla sarsıldığı sırada
İzgiller de isyan etmişlerdi.
Kül Tegin, Alp Salçı Kır atına binip savaşa çıkmıştı.
Bilge ve Kül Tegin neticede onları orada mağlup etti.
Kül Tegin'in atı orada öldü (düştü) [473].

Kaynakça

471. PS (Pei Shih) 99, s. 3303; SS (Suei Shu) 84, s. 1879.
472. HTS (Hsin T'ang shu) 217B, s. 6146; Hsüe Tsung-cheng, T'u-chüe Shih,
Pekin 1992, s. 227, 371-377.

473. KT (Kül Tegin Yazıtı), K, 3, 4.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 103,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl