Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları

 1. Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları - Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ ... IX

  KISALTMALAR ... XI

  GİRİŞ 

  1- Boyların Önemi Hakkında sf. 1
  2- Boyların Tarihi Gelişimi sf. 2
  3- İncelenen Boyların Coğrafi Sınırları sf. 5
  4- Kaynakların Değerlendirilmesi sf. 5

  1. Ting-ling'ler  - sf. 7-13.
  2. Hu-te'lar  - sf. 13-14.
  3. Chien-k'un'lar  - sf. 7-13.
  4. Hun-yü'ler  - sf. 14.
  5. Ogurlar  - sf. 14-15.
  6. Sabarlar  - sf. 15-17.
  7. Wu-sun'lar  - sf. 17-28.
  8. Kao-ch'e Boyları  - sf. 28-41.
  9. Töles Boyları  - sf. 41-48.
  10. VI. ve IX. Asırlar arasında orta Asya'da yaşayan boylar  - sf. 48

  11. Apar (Avar)  - sf. 48-49.
  12. Aramutlar  - sf. 49.
  13. A-tie (Ediz)  - sf. 49-50.
  14. Az'lar  - sf. 50-51.
  15. Bayırku'lar  - sf. 51-53.
  16. Basmıllar  - sf. 53-55.
  17. Berçik  - sf. 55.
  18. Bulak  - sf. 55.
  19. Çaruk  - sf. 56.
  20. Chiou-li  - sf. 56.

  21. Ch'i-pi  - sf. 56.
  22. Chü  - sf. 57.
  23. Chü-hai  - sf. 57.
  24. Ch'ü-tu-wei  - sf. 57.
  25. Çigil  - sf. 58.
  26. Çik  - sf. 59.
  27. En-chü  - sf. 59.
  28. Ezgiş  - sf. 59.
  29. Fu-lo  - sf. 59.
  30. Fu-wen-hun  - sf. 60.

  31. Halaç  - sf. 60.
  32. Ho-ku  - sf. 60.
  33. Ho-shih  - sf. 61.
  34. Ho-pi-shih  - sf. 61.
  35. Ho-t'o-su  - sf. 61.
  36. Ho-ta - sf. 61.
  37. Hsi  - sf. 61.
  38. Hu-hsie  - sf. 61-62.
  39. Hun  - sf. 62.
  40. İ-shih - sf. 62.
  41. Kanglı  - sf. 62.
  42. Karluklar  - sf. 62-72.

  43. Kıpçaklar  - sf. 72-73.
  44. Kırgızlar  - sf. 73-86.
  45. Kimekler  - sf. 86-88.
  46. Kuei-kuo  - sf. 88.
  47. Kurıkan  - sf. 88-89.
  48. Ku-mo-nien  - sf. 89.
  49. Lung-hu  - sf. 89.
  50. Mançud  - sf. 89.
  51. Meng-ch'en  - sf. 90.
  52. Mie-ts'u  - sf. 90.

  53. Na-ho  - sf. 90.
  54. Oğrak  - sf. 90.
  55. Oğuzlar  - sf. 90-94.
  56. Pa-ye-wei  - sf: 94.
  57. Pei-ju  - sf. 95.
  58. Pi-kan  - sf. 95.
  59. Po-hu  - sf. 95.
  60. Po-ma'lar (Alaca Atlılar)  - sf. 95-96.
  61. Pu-ku'lar (Bugu/Bugut)  - sf. 96-97.
  62. P'u-lo-chih  - sf. 97.

  63. Pai-hsi (Beyaz Kaylar)  - sf. 97.
  64. Peçenekler  - sf. 97-99.
  65. Saka  - sf. 99.
  66. Sha-t'o'lar  - sf. 99-102.
  67. Sir (Altı Sir)  - sf. 102-103.
  68. Su-po  - sf. 103.
  69. Ssu-chie  - sf. 103.
  70. Sir Tarduşlar  - sf. 103-111.
  71. Shih-lo-er'lar  - sf. 111.
  72. Ta-ch'i  - sf. 112.

  73. Ta-han  - sf. 112.
  74. Tarduş  - sf. 112-113.
  75. Tokuz Oğuzlar (Dokuz Oğuz-Chiou-hsing)  - sf. 113-115.
  76. To-lan-ke  - sf. 115-116.
  77. Töles (682'den sonra)  - sf. 116.
  78. T'u-ju-ho'lar  - sf. 116.
  79. Tu-po'lar  - sf. 116-117.
  80. Tongralar (T'ung-lo)  - sf. 117-118.
  81. Tuhsiler  - sf. 118.
  82. Türgişler  - sf. 119-127.

  83. Türkmenler  - sf. 127.
  84. Wei-ho'lar  - sf. 127.
  85. Wu-ku'lar  - sf. 127.
  86. Yağmalar  - sf. 128.
  87. Yü-ni-hu  - sf. 128.
  88. Ye-shih'lar  - sf. 129.
  89. Yü-che'lar  - sf. 129.
         BELGELER ... sf. 131

         ÇİN KAYNAKLARI ... sf. 167

         BİBLİYOGRAFYA ... sf. 169

         DİZİN ... sf. 177

         EKLER 

         BELGELER (Çince Yazılar) ...  sf. 189

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013,
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ISBN 978-975-16-1630-2