T'u-ju-ho'lar

T'u-ju-ho'lar

Tola Irmağı civarında yaşayan ve urug durumunda bulunan T'u-ju-ho'lar,
yanlarında varlığını sürdüren diğer boylarla birlikte yirmi bin asker çıkarabiliyorlardı [525].

Kaynakça

525. PS (Pei Shih) 99 aynı yer; SS (Suei Shu) 84 aynı yer.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 116,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl