Hun

Hun

En doğudaki Töles Irmağı civarında bulunuyorlardı. Yanlarında Meng-ch'en,
T'u-ju-ho, İzgil (Ssu-chie), Hu-hsie gibi yine küçük boylar yaşıyorlardı [247].
Töles boylarının en güneyinde olanı Hun'lar idi.
Bunlar 630 yılında reisleri ilteber unvanlı A-t'an-chih liderliğinde
Çin imparatoruna bağlılığını sundu.
647'de Sir Tarduşlar tamamen Çin'e itaat etti. Onların toprakları Kao-lan askeri valiliği adını aldı.
Daha sonra doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı [248].

Kaynakça

247. PS (Pei Shih) 99, s. 3303; SS (Suei Shu) 84, s. 1879.
248. HTS 217B, s. 6141.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 62,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl