İ-shih

İ-shih

Töles boy grubuna dahil İ-shih'lar
603 yılında Batı Gök-Türk Devleti döneminde Tanrı Dağlarında yaşayan boylardandır [249].

Kaynakça

249. PS (Pei Shih) 99, s. 3303 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1879.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 62,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl