Hu-hsie

Hu-hsie

Hun'lar gibi doğudaki Töles boyları gurubu içinde yer alan Hu-hsie'ler,
yirmi bin asker çıkaran birliğin içinde yer alıyordu [243].
627'den sonra Hu-hsie'ler ise Tongra boyunun kuzeyinde bulunup
on bin yetişmiş askerleri mevcut olduğu bildirilmiştir [244].
Halbuki iki kabileden müteşekkil olup
birlikte oturdukları ve yetişmiş asker sayılarının yedi bin olduğu ifade edilmiştir [245].
Diğer taraftan Çin sarayına geldiklerinde
onların toprakları eyalet ve ilçe (chou, hsien)lere bölündü [246].

Kaynakça

243. PS (Pei Shih) 99, s. 3303 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1880 aynı yer.
244. HTS (Hsin T'ang shu) 217B, s. 6145.
245. TT (T'ung Tien) 1081a; WHTK (Wen-hsien T'ung-k'ao) 2699b.
246. WHTK 2699b.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 61-62,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl