Ho-t'o-su

Ho-t'o-su

Töleslerden olan Ho-t'o-su'lar Semerkand'ın kuzeyinde Arıs Irmağı kenarında
yukarıda bahsettiğimiz boy gurubuna dahil gösterilirler [240].

Kaynakça

240. PS (Pei Shih) 99, s. 3303 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1880 aynı yer.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 61,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl