Ho-shih

Ho-shih

Töles listesinde adı geçen Ho-shih, Semerkand'ın (Maveraünnehir) kuzeyi,
A-te Suyu' (Arıs Irmağı)nun yanında Po-hu, Pi-kan,
Chü-hai, Ho-pi-shih, Ho-t'o-su, Pa-ye-wei,
Ho-ta ve diğerleri ile birlikte ömür sürüyorlardı [238].

Kaynakça

238. PS (Pei Shih) 99, s. 3303 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1880 aynı yer.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 61,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl