Ho-ku

Ho-ku

Hami'nin batısında Yen-ch'i (Karaşar)'nin kuzeyinde Tanrı Dağlarının eteklerinde Ch'i-pi,
P'u-lo-chih, İ-shih, Su-po, Na-ho, Wu-hu, Ye-shih,
Yü-ni-hu gibi boylarla birlikte yaşıyor ve onlarla birlikte genel toplamda
yirmi bin kadar mükemmel asker çıkarabiliyorlardı.
Ch'i-pi boyunun kuvvetlenmesi üzerine muhtemelen onlarla birleşmişlerdi [237].

Kaynakça

237. PS (Pei Shih) 99, s. 3303 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1880 aynı yer.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 60,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl