Çik

Çik

Kitabelerde 709 yılında ilk defa adlarından bahsedilen Çikler,
Kırgızlarla yakın bölgede Yenisey civarında yaşıyorlardı.
Bilge Kagan, onlar üzerine sefer tertiplemiş ve Örpen adlı mevkide savaşmıştı.
Neticede devlete bağlanmışlardı [225].

II. Gök-Türk Devletinin yerine kurulan Uygur Kaganlığının da hükümdarı Bayan Çor (Mo-yen Çor)
750 yılında Çiklerin üzerine yürüdü.
İkinci ayın on dördünde Kem Irmağı'nın kenarında onlarla savaşmıştır [226].
751 ve takip eden zaman sürecinde bu sefer bir tutuku kumandasında bir ordu gönderdi [227].
Neticede Çiklerin ülkesinde ileri karakollar kuran Bayan Çor,
bu bölgede tamamen kendine bağlamayı başarmıştır.
Hatta onların üzerine tutuk, ışbara, tarkanlar tayin etmiştir [228].
Diğer yandan X. Asırda ortaya çıkan İrtiş Irmağı civarındaki Kimeklerin,
Çiklerin devamı olduğu düşünülmüştür [229].

Kaynakça

225. BK (Bilge Kagan Yazıtı), D, 26.
226. Şine Usu, D, 7.
227. Şine Usu, D, 10, 11.
228. Şine Usu, G, 2.
229. Kafesoğlu, aynı eser, s. 177.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 59,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl