Ho-pi-shih

Ho-pi-shih

Töles boyları listesinde gösterilen bu boy da Ho-shih'ler gibi
Sır Derya'nın yanında Arıs Irmağı boyunda yaşıyordu [239].

Kaynakça

239. PS (Pei Shih) 99, s. 3303 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1880 aynı yer.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 61,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl