Ho-ta

Ho-ta

Ho-ta'lar, Arıs Irmağı kenarında yaşayan Töles boyları arasına dahil idi [241].

Kaynakça

241. PS (Pei Shih) 99, s. 3303 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1880 aynı yer.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 61,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl