Wei-ho'lar

Wei-ho'lar

Tola ırmağının kuzeyinde P'u-ku, T'ung-lo, Wei-ho, Pa-ye-ku
ve Fu-lo'lar vardır. Bunlar bir erkinde birleşmişlerdir [564].
Bu boy Uygurların atası olup,
onların tarihte ilk defa zikredilmeleridir.

Kaynakça

564. PS (Pei Shih) 99, aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1879.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 127,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl