Wu-ku'lar

Wu-ku'lar

Töles boyları listesinde adları gösterilen Wu-ku'lar, Hami'nin batısında
Yen-ch'i (Karaşar)'nin kuzeyinde Pai-shan'ın eteklerinde Ch'i-pi,
P'u-lo-chih, İ-shih, Su-po, Na-ho, Wu-hu, Ho-ku,
Ye-shih, Yü-ni-hu ve diğerleri yirmi bin kadar mükemmel asker çıkarabilirler [565].

Kaynakça

565. PS (Pei Shih) 99, aynı yer; SS (Suei Shu) 84, aynı yer, s. 1879.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 127,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl