Pa-ye-wei

Pa-ye-wei

Semerkand'ın daha doğrusu Sır derya Irmağının kuzeyinde gösterilen gruptaki
Töles boyları arasında yer alan Pa-ye-wei boyu
yanındaki diğer boylarla birleştiğinde otuz bin asker çıkarabiliyordu.
Bu da onların kuvvetli olduklarına işaret etmektedir [441].

Kaynakça

441. PS (Pei Shih) 99, s. 3303; SS (Suei Shu) 84, s. 1880.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 94,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl