Na-ho

Na-ho

Hami'nin batısında Yen-ch'i (Karaşar)'nin kuzeyinde
Tanrı Dağlarının eteklerinde Ch'i-pi, P'u-lo-chih, İ-shih, Su-po, Na-ho, Wu-hu, Ho-ku,
Ye-shih, Yü-ni-hu ve diğerleri yirmi bin kadar mükemmel asker çıkarabildikleri bildirilmiştir [409].
Na-ho boyu da muhtemelen Ch'i-pi boyu kuvvetlendiğinde onlara katılmıştır.
Çünkü daha sonra adlarından bahsedilmemektedir.

Kaynakça

409. PS (Pei Shih) 99, aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1879.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 90,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl