Mie-ts'u

Mie-ts'u

Töleslerden olan Mie-ts'u'lar Hazar Denizinin doğusunda gösterilen boylardandır [408].

Kaynakça

408. PS (Pei Shih) 99, aynı yer; SS (Suei Shu) 84, s. 1880.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 90,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl