Meng-ch'en

Meng-ch'en

Töleslerden gelen Meng-ch'en'lar, T'u-ju-ho, Ssu-chie, Hun,
Hu-hsie ve diğerleri urug durumunda idiler. En doğudaki gurubun yanında yaşıyorlardı.
Toplamda yirmi bin asker çıkarabilme gücüne sahiptiler [407].

Kaynakça

407. PS (Pei Shih) 99, aynı yer, s. 3303-04; SS (Suei Shu) 84, s. 1879.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 90,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl