Fu-wen-hun

Fu-wen-hun

Bu boy da Bizans'ın doğusunda muhtemelen Kafkaslarda yaşayan gruba dahil idi [233].
Hakkında fazla bilgi yoktur.

Kaynakça

233. PS (Pei Shih) 99 aynı yer, s. 3303; SS (Suei Shu) 84 aynı yer, s. 1880.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 60,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl