Mançud

Mançud

Mançud ismi sadece 701 yılındaki Tonyukuk, İnel Kagan ve Bilge idaresindeki
ordunun Tinsi oğlu (Tanrı oğlu) adlı karla kaplı Ek Dağını aşarak
Demir Kapıya varışından sonra tabi olan şehirler arasında gösterilmiştir.
Sakalar, Farslar ve Toharlarla birlikte zikredilmiştir.
Türkler ilk defa o bölgeye varmışlardı [406].

Kaynakça

406. T (Tonyukuk Yazıtı), 44,45,46,47.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 89,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl