Fu-lo

Fu-lo

Töleslerden gelen bu boy 600'lü yılların başında
Tola Irmağının kuzeyinde Bayırku, Bugu, Tongra,
Wei-ho gibi boylarla birlikte yaşıyorlar ve tek erkin idaresinde bulunuyorlardı [232].

Kaynakça

232. Pei Shih aynı yer; Suei Shu aynı yer. ( PS 99, s. 3303; SS 84, s. 1880.)

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 59,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl