En-chü

En-chü

En-chü boyu, Bizans'ın doğusunda muhtemelen yukarıda bahsettiğimiz
boylarla birlikte Kafkaslarda yaşıyordu [230].
Bu boyunda Sabarlardan gelme ihtimali vardır.

Kaynakça

230. Bilge Kagan Yazıtı, D, 26.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 59,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl