Aramutlar

Aramutlar

Haklarında fazla bilgi bulunmayan Aramutlar da
Uygurlara yakın bir topluluk olarak gösterilmektedir [155].

Kaynakça

155. Divan-u Lugat-it Türk, I, s. 139.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 49,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl