Chü

Chü

Chü boyu, Bayırkuların kuzey doğusunda yaşıyordu.
Onlara göre beş yüz li yani yaklaşık 235 km. mesafede, altı günlük yolda idiler.
Topraklarında ağaçların çok sayıda mevcut olduğu bildirilen Chü'ler
otluk araziye sahip değillerdi. Ancak daha çok topraklarında yosun vardı.
Otsuzluktan dolayı at ve koyun beslemeyen Chü insanları
geyikleri evcilleştirmişlerdi.
Geyikleri arabalara koşarlar ve sürerlerdi.
Arabaları üç dört adam kullanırdı ya da binebilirdi.
Geyiğin derisinden elbise yaparlar.
Topraklarındaki yosunları yerlerdi. Ağaçlardan ev yaparlar asil olan olmayan
hepsi bu evlerin içinde otururdu [215].

Kaynakça

215. HTS (Hsin T'ang shu) 217B, s. 6142; WHTK (Wen-hsien T'ung-k'ao) 2699b.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 57,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl