Ch'ü-tu-wei

Ch'ü-tu-wei

Çinliler tarafından ilk defa adlarından Suei hanedanı devrinde (582-617)
haberdar olunan bu boy, Shih-wei kabilesinin kuzeyinde idi.
Onların insanları çok uzun olup elbiseleri kısaydı.
Saçlarını bağlamazlar, topraktan oyulmuş mağaralarda ikamet ederlerdi.
Çok domuz hayvanı vardır. Koyun, at ve sığır gibi hayvanlar yoktu.
Bu boyun menşeini tayin etmek zordur Fakat,
Moğol ya da Türk-Moğol boyu olarak gösterilebilir [217].

Kaynakça

217. Wen-hsien T'ung-k'ao 2717c.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 57-58,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl