Chü-hai

Chü-hai

Chü-hai boyu, Maveraünnehir'in kuzeyinde  Arıs (Sır Derya'nın bir kolu)
Irmağının yanında Ho-shih, Po-hu, Pi-kan, Ho-pi-shih, Ho-t'ssu,
Pa-ye-wei ve Ho-ta gibi çok sayıda boylarla birlikte yaşıyordu.
Otuz binden fazla asker sayısına sahip oldukları bildirilmektedir [216].

Kaynakça

216. HTS (Hsin T'ang shu) 217B, s. 6142; Wen-hsien T'ung-k'ao 2699b.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 57,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl