P'u-lo-chih

P'u-lo-chih

Hami'nin batısında Yen-ch'i (Karaşar)'nin kuzeyinde Tanrı Dağlarının eteklerinde Ch'i-pi,
İ-shih, Su-po, Na-ho, Wu-hu, Ho-ku, Ye-shih,
Yü-ni-hu ve diğerlerinin dahil olduğu Töles grubundan idiler [454].

Kaynakça

454. PS (Pei Shih) 99, s. 3304; SS (Suei Shu)  84, 1879.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 97,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl