Hu-te'lar

Hu-te'lar

Büyük Hun İmparatorluğu zamanında
Mo-tun'a bağlanan boylar arasında adı belirtilen Hu-te Devleti,
Pamir (Ts'ung-ling) Dağlarının yukarısındaki sıra dağların kuzeyinde bulunmaktaydı.
Bu bölge Wu-sun'ların kuzey batısına,
K'ang-chü (Maveraünnehr)in kuzey doğusuna düşmektedir.
İnsan sayıları hakkında kesin bilgi verilmemekle birlikte
iyi yetişmiş askerlerinin miktarının on binden fazla olduğu bildirilmektedir.
Hayvancılıkla uğraşırlar, sürüleri ile birlikte hareket ederler,
çok güzel atları ve kürk hayvanları vardır [35].

Kaynakça

35. San Kuo ChiSh 30, s. 862, 863; Ögel, Büyük Hun, I, s. 377.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 13-14,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl