Chien-k'un'lar

Chien-k'un'lar

Çin kaynaklarına göre Kırgızların ataları olan Chien-'kun'lar,
Semerkand Krallığı (K'ang-chü)'nın kuzey batısında olan
Ch'ien-k'un'ların devletinin otuz bin iyi yetişmiş askeri bulunmaktadır.
Hayvancılıkla uğraştıkları gibi
sürülerini takip ederek yaşarlar, kürk hayvanları çoktur.
Olağanüstü güzel atlara sahiptirler [36].
Chien-k'un'lara ayrıca aşağıda Kırgız bahsinde değinilecektir.

Kaynakça

36. San Kuo ChiSh 30, s. 863; Ögel, aynı eser, s. 378.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 14,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl