Ta-ch'i

Ta-ch'i

Töleslerden olan Ta-ch'i'ler, Sir Tarduşlar, Shih-lo-er'larla birlikte yaşıyorlardı.
Hep beraber on binden fazla mükemmel askere sahiptiler [493].

Kaynakça

493. PS (Pei Shih) 99 aynı yer; SS (Suei Shu) 84, aynı yer, s. 1880.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 112,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl