Kuei-kuo

Kuei-kuo

Haklarında fazla bilgi bulunmayan ve her hangi bir siyasi olaya ya da
savaşa karıştıkları görülmeyen Kuei-kuo'ların haklarında
bilgi oldukça azdır.
Yine de aşağıdaki gibi değerlendirme yampak mümkündür.

Kuei-kuo, Po-ma'ların (Benekli Atlıların) batısında altmış günlük yoldadır.
O ülkenin insanları gece vücutlarını gizleyerek seyahat ederler.
Geyik derisinden elbise giyerler.
Gözleri kulakları, burunları Çinlilerle aynıdır.
Ağızları boyunlarındadır. Yukarıdan aletler kullanarak birbirlerini beslerler.
Topraklarında darı pirinç yoktur.
Yalnız domuz, geyik ve yılan vardır.
Güneylerinde Po-ma'ların ülkesine otuz günlük, Türgişlerin ülkesine
yirmi günlük mesafededirler [395].

Kaynakça

395. WHTK (Wen-hsien T'ung-k'ao) 2725c.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 88,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl