Chiou-li

Chiou-li

Muhtemelen Chiou-li'ler Bizans'ın doğusunda gösterilirler.
A-lan, Pei-ju, Fu-wen-hun boylarıyla birlikte yaşamaktaydılar.
Toplam sayılarının 20 bin olduğu bildirilmiştir [210].

Kaynakça

210. Pei Shih 99, s. 3303; Suei Shu 84, 1880.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 56,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl