Ye-shih'lar

Ye-shih'lar

Töles boylarından olan Ye-shih'lar,
Hami'nin batısında Yen-ch'i (Karaşar)'nin kuzeyinde Pai-shan'ın eteklerinde Ch'i-pi, P'u-lo-chih,
İ-shih, Su-po, Na-ho, Wu-hu, Ho-ku'larla birlikte yaşıyorlardı.
Ye-shih'lar diğerleri ile birlikte yirmi bin kadar mükemmel asker çıkarabilirlerdi [574].

Kaynakça

574. PS (Pei Shih) 99, aynı yer; SS (Suei Shu) 84, aynı yer, s. 1879.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 129,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl