Hun-yü'ler

Hun-yü'ler

Büyük Hun İmparatorluğunun hükümdarı Mo-tun,
kuzeye dönerek hakimiyeti altına aldığı boylar arasında Hun-yü'lerin adı geçmektedir.
Bundan sonra bir daha adlarına rastlanmaz [37].

Büyük Hun İmparatorluğu dönemin de adı geçen diğer boylar Ch'ü-she,
Ko-k'un Hu-chieh gibi boylardır [38].

Hu-chie ülkesi, Tanrı Dağlarının batı kısımından ve İli ülkesinden kuzeyde
Tarbagatay Dağları çevresinde idi [39]
ve Chih-chi tarafından M.Ö. 43-36 arasında bozguna uğratılmışlardı.

Kaynakça

37. Shih Chi 110, 2893; San Kuo ChiSh 30, s. 863; Ögel, I, s. 375.
38. Bu devirde varlığını devam ettiren diğer küçük Türk boyları için ayrıca bkz. McGovern, s. 111, 112, 120.
39. M. Mori, ''The Account of the Tingling in Hsi-jung-chuan of the Weilio'', Toyo Gakuho, 30 (1957), s. 82-109; Czegledy, s. 48.

Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, 2. Baskı (tıpkıbasım), sf: 14,
Türk Tarih Kurumu Yayınları-2013, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl